Как да се защитите от кибератаки

Източник: Европейски парламент

Еедин все по-свързан свят киберпрестъпленията са риск, който не следва да се пренебрегва. Научете как да се защитите.

Сигурна ли е паролата Ви?   

Цифровата трансформация на обществото и бизнеса отваря нови възможности, но крие и опасности, свързани с киберсигурността.

Киберпрестъпниците са готови да използват нашите слабости. Те се опитват да фалшифицират популярни страници, да инсталират зловреден софтуер или да използват други измами, за да откраднат данни или да получат достъп до устройства. Това после им дава възможност да оперират с банкови сметки или да използват базите данни на организации..

Как мога да се защитя онлайн?

Европейският съюз работи по засилването на киберсигурността на европейско ниво, но много мерки за защита можете да вземете и лично Вие:

  • Бъдете подозрителни към имейли, обаждания и съобщения, които не са по Ваша инициатива, особено ако те Ви притискат да заобиколите обичайните процедури за сигурност. Киберпрестъпниците знаят, че често е по-лесно да заблудят човек, отколкото да хакнат добре изградена система. Не забравяйте, че банките и други организации няма никога да Ви карат да разкриете паролата си.
  • Обезопасете мрежата си вкъщи. Не разчитайте на парола по подразбиране за Wi-Fi мрежата: променете я. Ограничете броя на свързаните в мрежата устройства и допускайте само такива, които познавате.
  • Подобрете паролите си. Използвайте дълги пароли, които включват комбинация от числа, букви и специални символи.
  • Защитете устройствата си. Не забравяйте да актуализирате всички системи и приложения, инсталирайте антивирусен софтуер и го обновявайте.
  • Бъдете нащрек с други членове на семейството и с гости. Децата Ви могат по погрешка да изтрият или да променят информация или дори да заразят Ваше устройство, затова не ги допускайте до устройства, които използвате за работа.

Европейски мерки за безопасен интернет

Европейски институции и органи като Комисията, Агенцията на ЕС за киберсигурност, Европол и екипа за отговор на информационни инциденти и заплахи CERT-EU следят за злонамерени действия, информират и защитават хората и бизнеса.

Европейският парламент е приел мерки за безопасност и надеждност на мрежите и информационните системи предвид на важната им обществена роля. През май 2022 г. Парламентът и Съветът постигнаха споразумение по правила за засилване на сигурността и противодействие на злонамерени действия в киберпространството.