Как да решим проблема със скъпия ток, ДЪЛГОСРОЧНО?

ВНИМАНИЕ: ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРЕРАБОТВАТЕЛИ ХВП

Как да решим проблема със скъпия ток, ДЪЛГОСРОЧНО ?

Можеш  да  провериш  дали  си  допустим  кандидат на  сайта:  https://finansirane.eu/kak-da-razreshim-problema-sas-skapiya-tok

Какво  можеш  да  получиш?

  • Сметките за ток падат с до 90%
  • 50 % субсидия от безвъзмездно финансиране
  • Осигуряване на банково финансиране, при добри условия, за останалите 50%
  • Възвращаемост на инвестицията до 5 г.
  • Предвидими месечни разходи за електричество
  • Разходи за одит, сертификати, инжинеринг, оборудване и консултанти също са част от субсидията