Какво обсъдиха родни фермерски организации с еврокомисаря по земеделие?

Изравняване на субсидиите, производство върху угари и разпределение на пасища са част от засегнатите теми

Източик: Агри.бг
Автор: ЕКАТЕРИНА АРСЕНОВА 

През месец юни срещата в Брюксел бе организирана по желание на фермерските организации със съдействието на евродепутата Атидже Алиева-Вели. В делегацията се включиха Мария Степанчева (Асоциация на биволовъдите в България), Димитър Зоров (Национален съюз на говедовъдите в България), Дарина Шишкова (Сдружение „Старият Балкан“), Бойко Синапов (Обединени български животновъди), Стоян Чуканов (Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България), Пенка Христова (Съюз на животновъдите в България), Наталия Шукадарова (НАЗ), Тодор Диклиев (НОКА), Атанас Василев и Даниел Ангелов (Национално сдружение на българските лозари), Карамфила Гюрова (Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция).

Представителите на фермерски организации обсъдиха с еврокомисаря по земеделие Януш Войчеховски част от проблемите на българското земеделие. Освен животновъдите, които участваха в първите две срещи в Брюксел в края на април, в делегацията този път се включиха и представители на зърнопроизводителите, лозарите, оранжерийното производство.

Срещата с комисаря е продължила повече от час. Какви са били част от обсъжданите теми, ви представяме през погледа на единия от участниците – Стоян Чуканов, председател на Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България и представител на сектор „Земеделие“ в Европейския икономически и социален комитет.

Външна конвергрнция

Като сериозен проблем посочихме неравнопоставеността в подпомагането на фермерите в страните членки. Еврокомисарят обеща, че ще работи много в тази посока, за да има промяна в следващата многогодишна финансова рамка. Той самият е син на фермери и добре разбира проблематиката – на общ пазар сме, но с различен старт. За съжаление, когато многогодишната финансова рамка бе приета от страните членки и от Парламента не сме имали такива нива на инфлация.

Производство върху угари

Друг важен въпрос, на който чакаме съвсем скорошен отговор, е дерогацията на сеитбоборота и за 2023 г. В България започваме да жънем и трябва да планираме следващата стопанска година. В момента дерогацията на угарите е добре дошла, но е важно да знаем как продължаваме нататък.

Усвояване на средства по ПРСР 

Относно отказа на фермери да реализират проектите си по ПРСР заради високата инфлация, нашето предложение беше дали не може да се увеличи интензитетът и да се направи корекция. В противен случай усвояемостта на средствата ще падне още.

Пасища

На срещата засегнахме и темата за пасищата у нас, включително в националните паркове. Тяхното разпределение продължава да бъде проблем в светлината на екологичните интервенции, където се изисква по 1 животинска единица на ха, за да може да изпълняваш условията. Комисарят изрази учудване, тъй като България е една от страните с най-ниска гъстота на животински единици (ЖЕ) – от порядъка на 16 ЖЕ на 100 ха, докато в други държави членки тя е 200 ЖЕ на 100 ха. Трябва да се обърне внимание на това, какво пречи да се администрира по-добре този пасищен ресурс у нас. Вярно е, че 60% са планински райони в България, но не би трябвало да има пречка.

Пестициди

 

Обсъдихме още проектопромените в Директивата за устойчива употреба на пестициди. България като количество пестициди на хектар е на едно от най-ниските нива в ЕС и не би трябвало да се прилагат проектоизискванията на Директивата за намаляване с 50%. Според еврокомисаря трябва да се разгледа като възможност различните държави членки да имат различни референтни количества в зависимост от това, къде се намират в момента като ниво на употреба.

Мляко

Повдигнахме още темата за евентуална директна подкрепа на млякото на база продукция, която вече е приложена в други държави членки. Всички въпроси са протоколирани и ще им бъде отговорено в писмен вид.

„Еврокомисарят остава отворен за още срещи, защото държи да знае какво мислят фермерите и организираното гражданско общество. Тяхното мнение да не идва през институциите. В никакъв случай нашето посещение в Брюксел не трябва да се приема като критика към Министерството на земеделието или към правителството“, допълни Стоян Чуканов.