Какво има за земеделците в Плана за възстановяване и устойчивост

Източник: https://zemedeleca.bg/

Той предвижда пари срещу реформи до 2026 г., но междувременно бе намален от ЕК с 578 млн.евро

Ще се предоставят 679 900 евро на проект за ефективно управление на водите в земеделските стопанства

Автор Диана Ванчева

Националният план за възстановяване и устойчивост /ПВУ/ на България засега не е обект на сериозно обсъждане сред земеделската общност и не влиза много-много в сметките на земеделските производители. Което е напълно основателно, при положение, че той продължава да съществува в националното ни пространство повече като някоя химера, която ще заработи някога, след като в държавата се променят над 20 закона, както непрекъснато ни се повтаря.

Но в същото време в много държави членки на ЕС подобните планове вече са си жива реалност, по която се работи, а страни като Гърция, Испания и други дори получиха и своите милиарди евро в аванс.

Така или иначе, надяваме се, че все някога това ще стане факт и в България. И какво ще очакваме тогава от този план?

Казва се, че ПВУ представя вижданията на правителството и обществото за начина, по който трябва да бъдат адресирани структурни проблеми в икономиката, като за целта се предвижда комплекс от реформи и инвестиции.

Основната му цел е да способства за икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от пандемията ковид.

Какви мерки и реформи са предвидени?

Полагат се основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката в контекста на амбициозните цели на Европейския зелен пакт.

Документът е структуриран в 4 стълба: Иновативна България, Зелена България, Свързана България и Справедлива България.

В Зелена България има компонент „Устойчиво земеделие“.

Той е с два проекта на стойност 986,1 млн.лв., от които 457,3 млн.лв. са от Механизма за възстановяване и устойчивост, и 528,8 млн.лв. от национално съфинансиране. В намеренията за устойчиво земеделие ще влизат:

  • Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство.

Средствата по него са 962,2 млн.лв, от които 524,9 млн.лв. трябва да бъдат финансирани от българската държава. Фондът има 4 направления.

Първото е технологична и екологична модернизация – по нея се предоставят 511 000 евро максимално на проект и 50% безвъзмездна финансова помощ.

На второ място ще бъдат изградени 10 центъра за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци при 1,53 млн.евро за проект и също 50% безвъзмездна финансова помощ.

По третото направление е планувано изграждане или реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в това число и добив на биологичен материал от тях. По 666 000 евро или 116 000 евро са предвидени съответно за проект от първия и втория вид при 50% безвъзмездна финансова помощ.

На четвърто място е заложено ефективно управление на водите в земеделските стопанства, като ще се предоставят 679 900 евро за проект.

  • Дигитализация на процесите от фермата то трапезата е вторият голям раздел след Фонда за насърчаване на технологичния и еокологичен преход. По него ще получим около 19,9 млн.лв. от Механизма за възстановяване и устойчивост и 3,9 млн.лв, са от национално финансиране.
  • Междувременно стана ясно, че планът на България вече е намален с 578 млн.евро и така от 6,27 млрд. евро, България в крайна сметка ще има право да получи 5,69 млрд.евро.
  • ЕК съобщава на страната ни, че за да си допълни иззетите по този начин средства, тя би могла да ги възстанови или от национално финансиране или чрез искане на заем, на което има право, но не го е направила.