Какво, ако фермерите не могат да изпълнят стандартите за ДЗЕС?

В какви случаи плащанията по СЕПП ще бъдат орязвани?

Източник: agri.bg

След одобрението на Стратегическия план на България от 1 Януари 2023 г. започва прилагането на новата Обща селскостопанска политика (ОСП) у нас. Един от основните моменти в нея е свързан със стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята (ДЗЕС).

Аделина Стоянова, директор в дирекция “Директни плащания” разясни какво ще се случи, ако фермерите не могат да изпълнят част от тези изисквания.

“През 2023 г. ще продължим подпомагането по т.нар базово плащане. Това не е по-различно от СЕПП, който познавате и в момента. Разликата е, че за да получите подпомагане по базовото плащане, трябва да изпълнявате стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята и законоустановените изисквания за управление, които до момента бяха прилагани като част от изискванията по кръстосаното съответствие.

В случай че не може да изпълните някои от тези стандарти, подпомагането, свързано с базовото плащане, ще бъде намалено по съответна методика заради вашето неизпълнение”, обясни Стоянова.

По думите й тези национални стандарти са били адаптирани съгласно националните изисквания.

“Те бяха консултирани дълго време с Европейската комисия (ЕК), тъй като ни беше ни изключително трудно да обясним на европейската администрация, че условията в България не са нито като условията в Испания, например или някъде другаде, а са много по-специфични и трябва да имаме съвсем индивидуален национален подход.

В крайна сметка изискванията са такива, каквито ги познавахте и до момента, но с малко изменение в параметрите”, добави тя.

Като заключение Аделина Стоянова сподели:

“Политиката на ОСП е надграждане на съществуващото, но с повече изисквания, ангажименти и 94 интервенции, финансиране в рамките на Стратегическия план. Мотото на Плана е еволюция, а не революция”, заключи тя.

Накратко – ако фермерите не могат да изпълнят някои от ДЗЕС стандартите… то тяхното базово плащане ще бъде намалено по съответната методика заради неизпълнението. Възможно е при груби или системни нарушения, базовото плащане да бъде изцяло спряно.