Индикативен график за хода на процедурите по линия на МИР

Отварят се 7 процедури в подкрепа на бизнеса за 1,2 млрд. лв. през първите шест месеца на 2023 г.

Програма Процедура Бюджет Кандидатстване 2023

НПВУ

1. Високи постижения 118,6 млн. лв. Януари
2. ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия (за фирми) 200 млн. лв. Февруари
3. Кръгова икономика 180 млн. Март
4. Индустриални зони 212,5 млн. лв. Февруари (края)

ПКИП

1. Разработване на иновации в МСП 127 млн. лв. Март
2. Подобряване на производствения капацитет на МСП, семейни фирми, компании от творческите индустрии и занаятите 117,5 млн. лв. II полугодие 2023 г.
3. Внедряване на иновации в МСП 293,4 млн. лв. Април

ПНИИДИТ

1. Изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове 140 мл. лв. Февруари-Март
2. Развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, изградени по ОПНОИР (2014-2020 г.) 336 млн. лв. II полугодие
3. Ваучерна схема за МСП за повече наука в бизнеса 49 млн. лв. II полугодие

Общо за първите 6 месеца 1 217 430 000 лв.

Общо до края на 2023 г. 1 773 919 897 лв.