Извънредна помощ: 600 млн. лв. ще се изсипят накуп

Всеки, който е земеделски производител и има реализирана продукция, ще бъде подпомогнат, обещават от министерството

 Източник: АГРИ.БГ 

Държавните помощи тази година са в размер на 1 млрд. лв. В рамките на следващите месеци земеделските производители трябва да получат помощ от 600 млн. лв., припомни земеделският зам.-министър в оставка Момчил Неков за БСтв.

Всеки, който е земеделски производител и има реализирана продукция, ще бъде подпомогнат, обеща той и допълни, че който е следващият на власт, няма как да обърка нещо, защото тези средства са вече осигурени.

Нека обобщим какво се знае за трите извънредни временни мерки за държавна помощ, които трябва да бъдат изплатени до края на септември – началото на октомври.

Пазарна мярка

Общият бюджет е 62,2 млн. лв., които ще бъдат разпределени между производителите в 4 сектора – свиневъдство, птицевъдство, лозя и оранжерии. Приемът стартира днес, 29 юли, и продължава до 8 август. Изплащането трябва да се случи до 30 септември.

Антикризисна мярка

Бюджетът от 65 млн. лв. е осигурен чрез прехвърлянето на 5% от парите по ПРСР за периода 2021-2022. Половината от тях ще бъдат за преработватели, а другата половина за земеделски производители от чувствителните сектори.

Прякото подпомагане е до 15 000 евро на фермер и до 100 000 евро на малко или средно предприятие. Изпратена е нотификация до ЕК и се разработва наредба за прилагането на мярката в ИСАК. Намерението е приемът да започне през август.

Временна рамка за държавни помощи при кризи

Предвидени са общо 468,7 млн. лв., осигурени след актуализацията на държавния бюджет за 2022 г. Решението за отпускането на тази помощ беше взето от ЕК на 23 март и ще бъде в сила до края на годината. Таванът за едно стопанство е увеличен от 35 000 евро на 62 000 евро.

Пропорционалното разпределение на бюджета бе обсъдено на консултативните съвети по растениевъдство и животновъдство. Тъй като все още липсва официална информация от Министерството на земеделието, ето какво споделиха браншови представители след срещата.

За сектор „Растениевъдство“ се очакват средства от 222 млн. лв., с които ще бъдат подпомогнати производителите на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, ориз, черупкови плодове, салати.

За животновъди са предвидени 186 млн. лв., като към тях ще се добавят още 8 млн. лв. от преизчисление.