Запознайте се с плащанията за земеделските стопани, които ще извърши ДФЗ през юни

През месец юни се очаква извършването на няколко основни плащания към стопаните, сочи индикативният график на ДФ „Земеделие“. Изчисленията на ДФЗ – РА сочат, че за първите шест месеца на годината трябва да бъдат разплатени почти 1 млрд. лева към фермерите.

До средата на месеца се очакват да бъдат платени средствата по извънредната схема „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“ за 2022 г. Приемът на заявления приключи на 20 май 2022 г. Бюджетът по помощта е в размер на 143,5 млн. лв., от които 111,5 млн. лв. са осигурени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и 32 млн. лв. допълнителен ресурс, осигурен с Постановление на Министерския съвет. Средствата са разпределени за едри и дребни преживни животни, пчелни семейства – 79 000 000 лв.; за плодове и зеленчуци, маслодайна роза и ориз – 64 500 000 лв.

Доплащанията по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за Кампания 2021 трябва да приключат до края на юни, след като бъдат направени всички проверки от страна на ДФЗ на стопаните. В края на декември 2021 г бяха преведени по сметките на стопаните 642 793 899 лв. на 54 067 фермера, а индикативната ставка по схемата бе размер на 191,53 лв./ха.

През юни ще се направят финални оторизации по СЕПП, казват от ДФЗ. Общата заявена площ по СЕПП за Кампания 2021 е в размер на 3 842 276.24 ха и разполагаем бюджет от 735 899 087 лева.

До средата на месеца се очаква да бъдат направени и плащанията към младите и малките стопани.

В рамките на юни ще се извърши разплащането и със стопаните, заявили участие по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период” или т.нар. зимни пръскания. Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) утвърди по схемата бюджет от 7 400 000 лв. за 2022 г.