Ето как да се регистрирате в СЕУ на ДФЗ

От тази година всички производители, кандидатстващи за директни плащания, трябва да имат регистрация в електронната система на Фонд “Земеделие”

Източник: агри.бг

С промяната в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), всички земеделски стопани, които искат да подадат заявления за подпомагане, следва да имат регистрация в СЕУ, където ще се осъществява и цялата комуникация между администрацията и бенефициерите по отношение на подпомагането.

Фермерите трябва да се регистрират преди началото на Кампанията по директни плащания 2023.

Вижте как да го направите.

Ако не разполагате с потребителско име и парола, с които да се идентифицирате в системата за Електронни услуги на Държавен фонд “Земеделие”, е нужно да подадете заявка за регистрация на потребител. За целта влизате в https://seu.dfz.bg/

Оттам избирате Потребителски панел. А след това Вход/Регистрация. Под полето за индентификация на потребител може да достъпите линка за създаване на заявка.

В секцията Идентификационни данни е необходимо да въведете активен е-мейл, както и желаните от Вас потребителско име и парола. Паролата, която въвеждате трябва да е с минимална дължина от 8 символа и да съдържа поне една главна буква, поне една малка буква и една цифра.

В секцията Ключови данни въвеждате Вашето ЕНГ. А в секцията Постоянни данни изписвате Вашето лично име, презиме и фамилия, както и постоянен адрес по лична карта.

Секцията Променливи данни няма задължителен характер, но ако желаете може да въведете адрес за кореспонденция, както и други данни за контакт.

Следващата секция съдържа политиките за обработка на Вашите лични данни. След като прочетете цялата информация, маркирате полето в края на текста “Запознат съм с политиката”.

Последната секция е Връзки и бенефициент. Нужно е да добавите поне една връзка.

За целта от бутона Нов запис във формата за подаване на заявка за достъп, посочвате УРН на съществуващ бенефициент в ИСАК. Ако Вие сте съответния бенефициент, физическо лице или сте управител на юридическо лице, избирате роля Бенефициент и натискате бутона Създай.

Ако представлявате посочения бенефициент като пълномощник, избирате роля Упълномощено лице, избирате направлението, за което сте упълномощен, схемата Документи за заявяване през СЕУ и съответния прием, за който имате пълномощно. След което натискате бутона Създай.

Ако имате повече от едно УРН, до които искате да имате достъп чрез този потребител, трябва за всяко отделно УРН да създадете нов запис.

След като сте въвели коректно всички данни в системата, натискате бутона Създай, който се намира долу вдясно във формата.

На екрана получава съобщение в зелено, че “действието е извършено успешно”. Това означава, че Вашата заявка за регистрация в системата на ДФЗ, е подадена успешно.

На посочения от Вас е-мейл системата изпраща нотификация за извършените действия.

За да завършите регистрацията, е необходимо да посетите който и да е офис на областна дирекция на ДФЗ, за да се идентифицирате с лична карта, а ако сте упълномощено лице да предоставите и съответното пълномощно.