ЕП одобри помощ от 15 000 евро на стопанство

Европейският парламент (ЕП) прие с голямо мнозинство още една извънредна временна помощ за подпомагане на земеделците за справяне с последствията от войната в Украйна. Временната рамка позволява да се предоставят до 15 000 евро на земеделски производител и до 100 000 евро на малко или средно предприятие.

Средствата ще бъдат осигурени от неизразходвания бюджет по линия на ПРСР. Максимумът, който може да се използва, е до 5% от свободните средства. А това е възможност за всяка страна – членка да не губи неусвоени европейски средства и да ги пренасочи към най-засегнатите земеделци.

Предстои Министерството на земеделието да разработи критерии за отпускане на помощта, както и обосновка за секторите, които ще бъдат подпомогнати. Регламентът позволява тази помощ да бъде изплатена до октомври 2023 г. По мнението на евродепутати, става въпрос за антикризисна мярка и правилата следва да са опростени.