Едва 29 стопани са поискали кредит от ДФЗ при осигурен бюджет от 30 млн. лв

От общо 45 кандидата 16 са оттеглили заявленията си

Източник: АГРИ.БГ

Едва 29 стопани от секторите Плодове и зеленчуци и Животновъдство са заявили желание за кредити от ДФ „Земеделие“ при лихва от 2%, по линия на които през май т.г. бяха осигурени 30 млн. лв.

В отговор на въпроси Агрозона от ДФ „Земеделие“ отговарят, че са приети са 45 бр. заявления на стойност 371 617,43 лв., от които 16 бр. са оттеглени – с обща сума 105 750,86 лв. Кандидатствалите стопани са от секторите Плодове и зеленчуци и едри и дребни преживни животни. Преобладаващата част от стопаните са в сектор „Животновъдство“, коментират още от фонда. Сред подалите заявления най-много са стопаните от област София-град – 9 земеделски производители.

През май 2022 г Управителният съвет на ДФЗ отпусна 30 млн. лв. за 2022 г. за краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство и на стопаните, отглеждащи едри и дребни преживни животни.

Кредитите се предвиждаше да се предоставят при лихва в размер на 2% и да бъдат погасени до 30 юни 2023 г. Размерът на кредита на един земеделски стопанин бе до 15 000 лв.

Приемът по схемата бе през юни и юли.

На подпомагане подлежаха производители на плодове и зеленчуци, които имат подадено валидно заявление по схеми за обвързано подпомагане за плодове или зеленчуци (полски или оранжерийни), реколта 2022 г., както и са подавали заявяване за обвързано подпомагане за плодове или зеленчуци (полски или оранжерийни) за 2021 г. и декларация и документи за отчитане за реализация на продукция за 2021 г.

Животновъдите, които можеха да кандидатстват за заем трябваше да имат подадено валидно заявление по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2022 и/или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за 2022 г., както и да са подавали заявяване за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2021 и/или по Преходна национална помощ за овце-майки или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за 2021 г. и да са подавали декларация и документи за отчитане реализация на продукция, когато е приложимо.