Европа насърчава женското технологично предприемачество

Финансиране до 75 000 евро за фирми, ръководени от жени

Източник: Агрозона

В отговор на недостатъчното представяне на жените в технологиите, Европейската комисия стартира втората покана „WomenTechEu“, чрез която до 130 стартиращи предприятия на технологични компании, ръководени от жени, ще бъдат финансирани с общо 10 милиона евро.

След много обнадеждаващия резултат от първия пилотен проект през 2021 г., Европейската комисия удвои бюджета си. Според Мария Габриел, комисар по иновациите, изследванията, културата, образованието и младежта, „Тази програма е огромна стъпка в правилната посока за преодоляване на разликата между половете в технологиите и насърчаване на жените да посрещнат реалните си възможности. Ръководените от жени технологични компании трябва да помогнат за изграждането на иновационния сектор на ЕС и тази година ще подкрепим повече от тези компании, за да се случи това“.

Women TechEU предоставя подкрепа на стартиращи фирми, ръководени от жени в началния, най-опасния, тоест етапа на развитие на тяхната компания. В допълнение към безвъзмездната помощ от 75 000 евро, финалистите ще получат насоки и обучение относно лидерството и интернационализацията на компанията, бизнес модела, стратегията за внедряване, навлизането на пазара, набирането на средства, преговорите с инвеститори и други, чрез EIC Women Leadership Program.
Women TechEU е една от многото инициативи на ЕС, насочени към подкрепа и овластяване на жените в технологиите и иновациите. Проектът се финансира по работната програма Horizon Europe European Innovation Ecosystems, с подкрепата на Европейския съвет за иновации (EIC)

Заявленията за Women TechEU ще останат отворени до 4 октомври.

Повече информация и приложения можете да намерите на eismea.ec.europa.eu