Държавна помощ за инвестиции в растениевъдство е активна от 8 март до 8 април 2022 г.

ВНИМАНE: ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, С РЕГИСТРАЦИЯ ОТ ПОНЕ 36 МЕСЕЦА

Държавна помощ за инвестиции в растениевъдство е активна от 8 март до 8 април 2022 г.

Не пропускайте възможността да получите до 120 000 лв. по „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“.

Бюджетът е 10 000 000 лв. и се разпределя по ред на кандидатстване, до изчерпване!

  1. Безвъзмездно Финансиране
  2. 50% от общата инвестиция
  3. Субсидия до 120 000 лв.

Кой може да кандидатства?

  1. Могат да кандидатстват земеделски стопани, юридически лица, групи или организации на производители.
  2. Задължително е да си регистриран, като земеделски производител, от най-малко 36 месеца.

За какво мога да получа финансиране?

  • Машини и оборудване, необходими за подготовка за продажба, включително: приемане, сортиране, калибриране и пакетиране/опаковане, етикетиране
  • Закупуване на съоръжения за защита от слана и градушки
  • Машини и оборудване за охлаждане и съхранение, включително: хладилно оборудване, хладилни камери, хидрокулери, вакуумпулери, техника за складиране, бокс пелети и каси/ щайги за многократна употреба
  • Оборудване за силозни стопанства

Ако имаш интерес, не се бави! Времето е много малко и с всеки изминал ден шансовете да бъдеш сред одобрените проекти намаляват.