ДФЗ: 2,5 млн. лева получиха младите земеделски стопани за Кампания 2021

Брояч отмерва изплатените средства по директните плащания на сайта на ДФЗ

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе 2 517 765 лева по схемата за млади земеделски стопани (МЗС), съобщиха от пресофиса на фонда.

Подпомагане получават 3 746 стопани, които са декларирали площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в заявлението за подпомагане за Кампания 2021 и са отбелязали участие по МЗС.

Прилагането на схемата за млади земеделски стопани, като част от директните плащания, започна от Кампания 2015.

Допустими кандидати са фермери, които към годината на първото кандидатстване, не са навършили 40 години. Финансова подкрепа се отпуска за първите 30 ха, допустими по СЕПП. Субсидията по схемата представлява допълнителна надбавка, която се равнява на 50% от подпомагането на хектар по СЕПП.

На сайта на Държавен фонд „Земеделие“ има нова функционалност – брояч, който отчита в реално време изплатените средства по директните плащания за Кампания 2021. Той е публикуван на началната страница на ДФЗ в горния десен ъгъл. Функционалността на брояча ще бъде разширена чрез представяне на плащанията по отделните схеми и мерки.