ДО 20 000 ЛВ. ГРАНТОВЕ ПОЛУЧАВАТ ФИРМИТЕ ЗА НОВИ ИКТ РЕШЕНИЯ

Грантове от 3000 лв. до 20 000 лв. ще получат българските микро, малки и средни предприятия за внедряване на нови ИКТ решения в производствата си. Безвъзмездната финансова помощ е по втората процедура за подкрепа на бизнеса от Националния план за възстановяване и устойчивост – „Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в МСП“. Тя е с бюджет 30,6 млн. лв. и е насочена към компании от различни икономически сектори.

Предприятията могат да кандидатстват за въвеждане на ИКТ услуги, решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове, за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси, както и за осигуряване на информационна и киберсигурност.

По мярката не изисква съфинансиране, а подкрепата се очаква да достигне до около 1500 компании.

Документите традиционно се подават изцяло онлайн през системата ИСУН 2020 на адрес: https://bit.ly/3CwbCTK. Срокът е до 19 декември 2022 г. включително. Представителите на бизнеса могат да намерят пълния пакет документи в ИСУН 2020 и на сайта на Министерството на иновациите и растежа – https://bit.ly/3EOB3me. На същите адреси ще се публикуват и отговорите на постъпилите въпроси по процедурата.

В критериите за оценка може да се направи проверка дали предприятието попада в допустимите бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ.

За улеснение на компаниите ще бъде изработен клип с детайлни указания за попълването на фишовете за кандидатстване.