Деградирала е 0.15 % от територията на Хасковска област, земеделска е 58 %

Източник: в-к „Марица“

Южен централен район на България

Едва 8.13 кв. км или 0.15 % от територията на Хасковска област, която е общо 5 529.55 кв. км, представлява  деградирали земи. Това са поземлени имоти за добив на полезни изкопаеми и индустриални и битови отпадъци, които се класифицират като нарушена територия.   Защитената е 1.18 кв. км от територията на областта. Това площи с природна среда, поземлени имоти за обекти на културно-историческото наследство, които са предимно държавна собственост.Заетата от води площ  е 128.43 кв. км.

Любопитните данни са на Националния статистически институт, който за пръв път  публикува собствени изчисления за баланса на територията на България на базата на пространствени данни от  актуалната кадастрална карта на страната.

Урбанизираната територия в хасковска област е 211. 82 кв. км. Земеделската земя  е 57. 89 %  или 3201.22 кв. км от територията на областта, а горска е 1790.11 кв. км.

Заета от транспорта, което включва площите на поземлените имоти за движение и транспортни обекти и съоръжения на проводи, е 177. 81 кв. км, показват данните.

Според тях територията на страната е  110 996.84 кв. километра, като най-голяма площ заемат земеделските територии – 54.60%. Хасковска област е част от Южния централен район, в него най- голяма  част от площта  – 45.40 % , е заета от гори, следват земеделските земи.