Възможности за финансиране на проекти

KBC Банк предлага специализирани схеми за целево финансиране на инвестиционни разходи, свързани с изпълнението на одобрени проекти по Оперативни програми на Европейския съюз за периода 2014-2020 г., предпроектно и следпроектно финансиране, както и допълнителни кредити за финансиране разходите за ДДС.

Целеви кредит за изпълнение на инвестиционни разходи по оперативна програма

KBC Банк ви предоставя възможност за ползване на специализиран инвестиционен кредит за технологично развитие и модернизация на предприятия и лица, упражняващи стопанска дейност, които имат одобрен проект по мерки на Оперативните програми на ЕС за периода 2014-2020 г.

Финансирането се осъществява при облекчени условия за обезпеченост и атрактивни цени, с оглед вида и срока на искания кредит. За обезпечение се приемат активите, обект на финансиране по проекта, бизнес и лични недвижими имоти, както и друг вид приемливи за банката активи. Лимитът се погасява частично или напълно с размера на получената безвъзмездна финансова помощ.

Кредит за проектно и следпроектно финансиране

Финансиране на разходи по изработка на проекти и консултации във връзка с участието ви по програми и мерки на Европейския съюз за Програмен период 2014-2020 г., разходи по пускане в експлоатация на специализирано оборудване и допълнително оборотно финансиране за стартиране на дейност, включена в одобрен проект по Оперативна програма на Европейския съюз.

Финансирането се осъществява при облекчени условия и е съобразено с цялостното реализиране на одобрения проект по конкретната програма на Европейския съюз.

ДДС кредит и кредитна линия

Специализиран кредит за покриване на разходите по Данък Добавена Стойност (ДДС) във връзка с изпълнението на одобрени проекти по Оперативна програма на Европейски съюз за програмен период 2014-2020 г. Имате възможност за ползване на кредитен ресурс без допълнително обезпечение, който е съобразен с цялостното изпълнение на одобрения проект по конкретната програма на Европейския съюз.

Повече информация можете да намерите тук: https://www.rbb.bg/bg/malki-predpriyatiya/produkti-i-uslugi/finansirane/evropeiski-natsionalni-programi/finansirane-operativni-programi-es