Вижте каква е точната сума

Зелените директни плащания за Кампания 2021 г са в размер на 121,63 лв за хектар за един допустим за подпомагане хектар по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда, се посочва в заповед на министъра на земеделието Иван Иванов от 19.04.2022 г. Ставката бележи намаление от над 10 лв на хектар сравнено с размера на плащанията за Кампания 2020, когато за хектар бяха отпуснати 133, 82 лв. През Кампания 2019 г зелените плащания към стопаните.

Според индикативният график за изплащане на парите от ДФ „Земеделие“ през тази година зелените плащания трябва да бъдат направени в периода от до края на април т.г. През този месец се очаква оторизация и по схемите за протеинови култури и специалното плащане за култура памук.

Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството се изпълняват зелените изисквания, доколкото са приложими за неговия вид и размер.

В резултат на извършените административни проверки от ДФ „Земеделие“, за Кампания 2021 установената за подпомагане площ по схемата е в размер на 3 803 726,63 ха. Определеният размер за подкрепа е с 12,19 лв. по-нисък спрямо предходната кампания.

Причината за по-високата ставка за кампания 2020 беше прехвърляне на средства от Програмата за развитие на селските райони към директни плащания, с което бюджетът по схемата беше със 9,9% по-висок спрямо настоящата кампания. Допълнително влияние оказва и по-високият размер на допустимата за подпомагане площ за кампания 2021, като увеличението е с 3802 ха или 0,1% спрямо 2020 г.