Важните срокове през юли

Не пропускайте актуални приеми за държавни помощи

Работата по полето и градините кипи и едва ли ви е до административни срокове, но не е лошо да хвърляте по едно око на важните дати през месец юли.

Междувременно се очакват нови приеми за извънредно подпомагане. Това, което се знае до момента, е, че до 30 септември четири сектора от родното земеделие ще получат общо 62 млн. лв. Става дума за около 2000 стопани от „Свиневъдство“, „Птицевъдство“, лозаро-винарство и оранжерийно производство на зеленчуци.

Предстои България да изпрати и нотификация за още една извънредна помощ в размер на 33 млн. евро, които представляват 5% от неусвоените пари по ПРСР за 2021 и 2022 г. Тук крайният срок за плащане обаче е октомври 2023 г.

И третата помощ, за която би трябвало скоро да се чуе повече, е по Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката. Предвидени са 150 млн. лв., които следва да дойдат от актуализацията на държавния бюджет. На второ гласуване в бюджетната комисия обаче тази сума набъбна на 300 млн. лв.

Ползване на земеделски земи

До 31 юли собствениците на земи подават декларация по чл. 69, а ползвателите – заявление по чл. 70. Вижте останалите срокове, регламентирани съгласно разпоредбите на чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Инвестиции в минимандри

До 20 юли животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по схема за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко“. Бюджетът за 2022 г. е 1 млн. лв., които ще се разпределят до изчерпването им по реда на кандидатстване.

Инвестиции в кланици

До 20 юли животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по схемата за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“. Определеният бюджет също е 1 млн. лв., а разпределението на парите ще бъде по реда на кандидатстване.

Организации на производители

До 1 септември организации на производители на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за одобрение на нови оперативни програми, стартиращи изпълнение от 1 януари 2023 г. Заявленията се подават в областните дирекции на ДФЗ по място на регистрация.

Краткосрочни кредити

До 29 юли производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство и стопаните, отглеждащи едри и дребни преживни животни, могат да кандидатстват за краткосрочни кредити. Общият бюджет за 2022 г. е 30 млн. лв.

Компенсиране на щетите в Садово

От 1 до 8 юли земеделските стопани могат да подават заявления по две схеми за подпомагане във връзка с напълно или частично унищожената им реколта от падналата градушка на 31 май в община Садово, област Пловдив.

Родословна книга и селекция

До 8 юли е срокът за сключване на договори и изплащане на първия транш по схемата „Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните”. Кандидатстването за финансиране на втори транш ще бъде от 22 август до 9 септември, а изплащането му до 30 септември 2022 г.

De minimis за Странджански манов мед

До 31 август тече прием по de minimis за земеделски стопани за покриване разходите по задължителни мерки за контрол за съответствие на качеството на защитено наименование за произход „Странджански манов мед“. Утвърдиният бюджет е 18 000 лв.

Подмярка 4.2 за преработка

До 17 август се приемат проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР. Те трябва да са с инвестиционна стойност до 300 000 евро. Бюджетът на безвъзмездната помощ е в размер на общо 39 116 000 лв.

Заявления за плащане по Пчеларската програма

До 15 август пчеларите, одобрени за подпомагане, подават заявления за плащане за извършените инвестиции в областните дирекции на ДФЗ. Разходите по всички мерки и дейности от Пчеларската програма следва да бъдат извършени до 31 юли 2022 г.

Помощ срещу доматения миниращ молец

До 14 октомври тече прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец“. Бюджетът на помощта за 2022 г. е 500 хил. лв. Документи се представят до 31 октомври, а изплащането е до 16 декември.

Съфинансиране на застраховки

До 29 юли тече прием по схемата „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. Утвърденият финансова ресурс за тази година е 3,5 млн. лв. Застрахователните полици се предоставят до 31 август 2022 г., а договорите с ДФЗ се сключват до 20 работни дни след това. Помощта се изплаща до 10 работни дни след сключването на договора с Фонда.

До 30 септември ДФЗ приема заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P. 100 000 лв. е бюджетът по помощта за 2022 г. Кандидатите предоставят отчетните документи до 30 ноември, а срокът за изплащане на помощта е до 30 работни дни след това.