Контакти

СЪЮЗ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

6300 Хасково,
ул. “Цар Освободител” № 1,
Бизнес център, ст. 217 и 218

e-mail: [email protected]